گروه مشاوران برندینگ فراسو
اخبار و رویدادها

عجایبی از پردرآمدترین و کم‌درآمدترین مناطق ایران

خانوارهای ساکن در 16 استان کشور در بخش شهری و 12 استان در بخش روستایی طی سال گذشته دارای هزینه بیشتری از درآمد سالیانه بوده‌اند؛ با این حال پایتخت‌نشینان در هر دو بخش دارای بیشترین درآمد و بیشترین هزینه نسبت به همه استان‌های کشور بودند.

به گزارش خبرنگار مهر،بررسی متوسط هزینه و درآمد یک خانوار بر حسب استان در سال ۹۰ نشان می دهد که درآمد یک خانوار شهری در سال گذشته ۱۳ میلیون و ۳۰۱ هزار و ۴۴۵ تومان و هزینه هر خانوار شهری در این مدت ۱۳ میلیون و ۲۷۱ هزار و ۶۰۹ تومان بود. همچنین هر خانوار روستایی در سال گذشته ۷ میلیون و ۹۷۲ هزار و ۶۹۵ تومان درآمد و ۸ میلیون و ۳۹۷ هزار و ۳۰۹ تومان نیز هزینه داشته است.

به عبارتی هر خانوار روستایی در سال گذشته به میزان ۴۲۴ هزار و ۶۱۴ تومان کسری داشته است. هر خانوار شهری نیز با اینکه به میزان ۵ میلیون و ۳۲۸ هزار و ۷۵۰ تومان از خانوار روستایی درآمد بیشتری داشته است، فاصله درآمد و هزینه شهرنشینان ۲۹ هزار و ۸۳۶ تومان بوده است، اما در هر حال به میزان کسری درآمد یک خانوار روستایی کشور نبوده است.

کسری ۴۰۰ هزارتومانی درآمد هر خانوار روستایی

تهران با ۱۶ میلیون و ۵۳۷ هزار و ۱۴۳ تومان درآمد سالیانه بیشترین میزان را در بین استان های کشور دارا است و البته به همان نسبت نیز زندگی در پایتخت دارای بیشترین هزینه سالیانه نسبت به سایر نقاط کشور به میزان ۱۶ میلیون و ۹۵۰ هزار و ۹۸۵ تومان بود.

پس از تهران استان بوشهر با درآمد سالیانه ۱۳ میلیون و ۴۱۶ هزار و ۷۱۲ تومان برای هر خانوار شهرنشین، خوزستان با ۱۳ میلیون و ۳۹۱ هزار و ۷۲۹ تومان، فارس با ۱۴ میلیون و ۷۹۱ هزار و ۶۹۶ تومان، قزوین با ۱۳ میلیون و ۳۲۵ هزار و ۹۲۵ تومان، کهکیلویه و بویراحمد با ۱۴ میلیون و ۲۷ هزار و ۴۲۲ تومان و هرمزگان نیز با ۱۳ میلیون و ۷۶۲ هزار و ۳۲۴ تومان؛ پردرآمدترین استان های کشور بوده اند.

کم درآمدترین استان ها نیز آذربایجان شرقی با ۹ میلیون و ۷۰۵ هزار و ۶۸۳ تومان برای هر خانوار شهری، اصفهان با ۱۰ میلیون و ۹۲۱ هزار و ۷۱۸ تومان، خراسان جنوبی با ۹ میلیون و ۷۵۳ هزار و ۵۵۰ تومان، زنجان ۱۰ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۳۱۸ تومان، سیستان و بلوچستان با ۱۰ میلیون و ۳۹ هزار و ۱۶۶ تومان، کردستان ۱۰ میلیون و ۷۹۸ هزار و ۳۱۰ تومان و کرمان با ۱۰ میلیون و ۲۳۱ هزار و ۵۸۸ تومان بوده است.

کم درآمدترین و پردرآمدترین استان‌ها

در بخش مربوط به هزینه های سالیانه خانوار شهری در برخی از استان ها فاصله درآمد و هزینه بیشتر است. به عنوان نمونه با اینکه درآمد خانوار شهری استان ایلام در سال گذشته ۱۱ میلیون و ۴۸۳ هزار و ۳۵۸ تومان بوده است اما مردم در این استان طی سال ۹۰ به میزان ۱۶ میلیون و ۴۲۴ هزار و ۷۸۶ تومان هزینه داشته اند، به عبارتی هر خانوار شهری ایلامی در سال گذشته به میزان ۴ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۴۲۸ تومان کسری درآمد داشته است.

این وضعیت در استان چهارمحال و بختیاری نیز دیده می شود به نحوی که هر خانوار شهری این استان در سال گذشته ۱۲ میلیون و ۲۵ هزار و ۷۲۵ تومان درآمد و ۱۵ میلیون و ۴۹۴ هزار و ۴۱۸ تومان هزینه داشته است. طبق آمار هر خانور ساکن در این استان طی سال گذشته به میزان ۳ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۶۹۳ تومان کسری درآمد را تجربه کرده است.

این وضعیت تا حدودی در مورد استان زنجان با کسری درآمد ۱ میلیون و ۹۲۹ هزار و ۲۹۳ تومان، لرستان با ۲ میلیون و ۵۸۴ هزار و ۹۳۰ تومان کسری و استان مرکزی با ۲ میلیون و ۷۶۸ هزار و ۸۳۸ تومان نیز دیده می شود.

بهترین روستاهای کشور

در بخش روستایی کشور نیز پردرآمدترین روستاهای سال ۹۰ در استان های البرز با ۹ میلیون و ۶۵ هزار و ۴۰۲ تومان در هر سال، بوشهر با ۹ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۴ تومان، تهران ۹ میلیون و ۵۳۰ هزار و ۳۸۱ تومان، چهارمحال و بختیاری با ۸ میلیون و ۵۶۰ هزار و ۳ تومان، خوزستان با ۹ میلیون و ۱۸ هزار و ۷۷۶ تومان، قزوین ۹ میلیون و ۸۴۴ هزار و ۳۳۹ تومان، قم ۸ میلیون و ۱۲۷ هزار و ۴۸۶ تومان، کردستان ۸ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۶۲۴ تومان، کهکیلویه و بویراحمد با ۸ میلیون و ۴۵۵ هزار و ۴۸۹ تومان و یزد با ۸ میلیون و ۸۱۸ هزار و ۲۳۴ تومان قرار داشته است.

کم درآمدترین روستاهای کشور نیز در سال ۹۰ استان های اردبیل با ۱ میلیون و ۱۸ هزار و ۱۷ تومان، خراسان جنوبی ۵ میلیون و ۳۲۳ هزار و ۴۰۷ تومان، سیستان و بلوچستان با ۵ میلیون و ۱۵۵ هزار و ۹۷۰ تومان، لرستان با ۶ میلیون و ۹۱۵ هزار و ۵۷۲ تومان و مازندران با ۱ میلیون و ۱۳۴ هزار و ۸۰۰ تومان بوده است.

در بخش روستایی کشور اصفهانی ها، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، گیلان، لرستان، مرکزی و هرمزگان دارای کسری درآمد به نسبت هزینه خانوار در سال ۹۰ بوده اند. در این بین استان هایی مانند آذربایجان غربی، زنجان و فارس دارای فاصله معنادرای بین درآمد و هزینه هستند و آمارها نشان می دهد درآمد آنها بسیار بهتر از میزان مخارج است.

جدول درآمد – هزینه خانوار شهری سال ۹۰ (ارقام به ریال)

استان درآمد هزینه‌
آذربایجان شرقی ۹۷۰۵۶۸۲۸ ۱۱۱۸۶۲۱۶۷
آذربایجان غربی ۱۱۰۵۰۷۷۴۴ ۱۳۲۷۰۸۲۱۵
اردبیل ۱۲۹۸۹۲۷۵۲ ۱۳۲۷۲۵۸۹۳
اصفهان ۱۰۹۲۱۷۱۸۱ ۱۳۷۲۷۹۳۱۴
البرز ۱۲۹۲۷۸۷۹۵ ۱۰۹۰۴۸۷۵۶
ایلام ۱۱۴۸۳۳۵۸۶ ۱۶۴۲۴۷۸۶۵
بوشهر ۱۳۴۱۶۷۱۲۲ ۱۱۸۸۲۹۷۱۹
تهران ۱۶۵۳۷۱۴۳۶ ۱۶۹۵۰۹۸۴۸
چهارمحال و بختیاری ۱۲۰۲۵۷۲۵۲ ۱۵۴۹۴۴۱۷۹
خراسان جنوبی ۹۷۵۳۵۵۰۲ ۱۰۲۹۰۴۱۸۱
خراسان رضوی ۱۲۰۹۴۴۰۱۲ ۱۰۳۶۷۹۲۰۵
خراسان شمالی ۱۱۵۲۲۱۶۳۸ ۱۰۶۳۱۶۸۳۱
خوزستان ۱۳۳۹۱۷۲۹۰ ۱۳۱۱۹۳۵۹۱
زنجان ۱۰۱۷۹۳۱۸۰ ۱۲۱۰۸۶۱۱۵
سمنان ۱۱۲۲۲۴۶۰۶ ۱۰۵۱۴۱۰۸۱
سیستان‌وبلوچستان ۱۰۰۳۹۱۶۶۶ ۸۶۰۲۰۲۲۲
فارس ۱۴۷۹۱۶۹۶۳ ۱۵۰۷۸۹۹۵۵
قزوین ۱۳۳۲۵۹۲۵۷ ۱۲۴۰۶۰۰۷۷
قم ۱۱۸۱۸۰۶۷۳ ۱۱۲۴۲۵۵۰۲
کردستان ۱۰۷۹۸۳۱۰۴ ۱۰۹۳۷۲۱۱۱
کرمان ۱۰۲۳۱۵۸۷۹ ۹۶۱۷۹۷۱۸
کرمانشاه ۱۲۴۳۲۷۲۵۷ ۱۳۴۳۱۷۵۰۳
کهکیلویه و بویراحمد ۱۴۰۲۷۴۲۲۵ ۱۳۸۴۴۱۱۳۸
گلستان ۱۲۱۷۱۶۶۴۸ ۱۱۰۷۱۱۱۴۸
گیلان ۱۱۹۹۶۳۱۲۲ ۱۱۷۱۹۶۸۱۰
لرستان ۱۱۶۱۴۶۷۶۶ ۱۴۴۶۹۶۰۶۶
مازندران ۱۳۴۰۶۷۰۴۸ ۱۲۰۸۳۱۱۳۳
مرکزی ۱۱۳۳۴۰۱۶۷ ۱۴۱۰۲۸۵۳۸
هرمزگان ۱۳۷۶۲۳۲۴۳ ۱۴۳۸۰۷۲۸۲
همدان ۱۲۱۷۵۶۴۰۸ ۱۰۴۹۴۷۷۵۶
یزد ۱۱۶۳۷۶۲۳۸ ۹۵۳۳۷۳۳۴

 

۰%

امتیاز کاربر: اولین نفر باشید !
منبع
خبرگزاری مهر
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا