گروه مشاوران برندینگ فراسو
اخبار و رویدادها

هشدار هواشناسی کشاورزی به کشاورزان از ۲۱ بهمن الی ۲۵ بهمن

هواشناسی کشاورزی به کشاورزان مناطق مختلف کشور برای ۵ روز آینده هشدارها و توصیه هایی به تفکیک استان برای مراقبت از محصولات کشاورزی و زیر ساخت های این بخش ارائه کرد.

هواشناسی کشاورزی به کشاورزان مناطق مختلف کشور برای ۵ روز آینده هشدارها و توصیه هایی به تفکیک استان برای مراقبت از محصولات کشاورزی و زیر ساخت های این بخش ارائه کرد:

هشدار هواشناسی کشاورزی به کشاورزان برای استان هاي آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و همدان:

 • خودداری از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی با توجه به بارش و کاهش محسوس دما و عدم اثر بخشی سم
 • کنترل دما و رطوبت و تهویه در گلخانه‌ها، مرغداري ها و دامداري ها با توجه به کاهش محسوس دما
 • هرس درختان جنب گلخانه ها به دلیل جلوگیری از خطر شکستگی تنه و شاخه های آنها به علت سنگینی برف
 • اطمینان از استحکام سازه ها، سالم بودن پوشش پلاستیکی، و بسته بودن درب و پنجره های  گلخانه در زنجان در روز سه شنبه با توجه به وزش باد شدید
 • محافظت از نهال ها و درختان جوان در زنجان در روز سه شنبه با توجه به وزش باد شدید
 • خودداری از پخش کود سرک اوره در مزارع گندم، جو و کلزا با توجه به کاهش شدید دمای هوا
 • درصورت در دسترس بودن منابع آبی انجام آبیاری غرقابی مزارع قبل از افت ناگهانی دما جهت کاهش تنش سرمایی
 • برقراری کشیک شبانه در دامداری ها و مرغداری ها با توجه به کاهش شدید دما
 • تنظیم دمای انبارهای نگهداری محصولات نظیر سیب ‏زمینی و پیاز جهت جلوگیری از یخ‏ زدگی محصول
 • خودداری از انجام عملیات هرس درختان، شخم و پاکنی باغات
 • انتقال دام ها به فضاهای سرپوشیده و استفاده از خوراک پرانرژی
 • استفاده از خوراک پرانرژی در جیره غذایی دام ها
 • عايق بندي كندوهاي زنبور عسل و انجام تغذیه کمکی در کندوهای زنبور عسل
 • تنظیم جیره غذایی آبزیان و شکستن یخ سطح آب استخرها جهت هوادهی ماهیان سردآبی

 

هشدار هواشناسی کشاورزی به کشاورزان برای استان هاي گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی:

 • خودداری از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی با توجه به بارش و کاهش محسوس دما و عدم اثر بخشی سم
 • کنترل دما و رطوبت و تهویه در گلخانه‌ها، مرغداري ها و دامداري ها با توجه به کاهش محسوس دما
 • درصورت در دسترس بودن منابع آبی انجام آبیاری غرقابی مزارع قبل از افت ناگهانی دما جهت کاهش تنش سرمایی
 • محافظت از گلخانه ها، نهال ها و درختان جوان در گیلان در روز چهارشنبه با توجه به وزش باد شدید
 • جلوگیری از یخ زدگی بستر کشت و مواد اولیه تولید قارچ خوراکی
 • استفاده از پوشش پلاستیکی برای تاج نهال های تازه کشت شده و پوشاندن تنه درختان جوان بارده با استفاده از کیسه های کنفی و یا کلش
 • هرس درختان جنب گلخانه ها به دلیل جلوگیری از خطر شکستگی تنه و شاخه های آنها به علت سنگینی برف
 • اجتناب از حذف علفهای هرز کف باغ تا رفع خطر سرمازدگی
 • قیم زدن به نهال های جوان کشت شده و محکم کردن آن ها جهت نگهداری آن ها
 • محکم نمودن پایه ها و سیم مهار برای ممانعت از خم شدن پایه ها و شکستگی درختان کیوی
 • جلوگیری از یخ زدگی مخازن داخل گلخانه (مخازن آب، سوخت، تغذیه)
 • خودداری از دادن کودهای حیوانی و پابیل کردن اطراف درختان مرکبات
 • تسریع در برداشت باقیمانده میوه مرکبات با توجه به کاهش محسوس دمایی
 • خودداری از پخش کود سرک اوره در مزارع گندم، جو و کلزا با توجه به کاهش محسوس دمای هوا
 • استفاده از کودهای پتاسه و فسفاته جهت افزایش مقاومت به سرما
 • جمع آوری و انهدام میوه های آلوده پای درختان و رعایت بهداشت باغ به منظورکاهش جمعیت زمستان گذران آفت مگس میوه زیتون
 • برقراری کشیک شبانه در دامداری ها و مرغداری ها با توجه به کاهش شدید دما
 • تنظیم دمای انبارهای نگهداری محصولات جهت جلوگیری از یخ‏ زدگی محصول به خصوص در گلستان و خراسان شمالی
 • خودداری از انجام عملیات هرس درختان، شخم و پاکنی باغات
 • مراقبت لازم از بره های تازه متولد شده با توجه به وقوع سوزباد
 • انتقال دام ها به فضاهای سرپوشیده و استفاده از خوراک پرانرژی
 • نگهداری دام ها در مناطق پایین دست و مکان های مناسب برای حفاظت از سرما
 • استفاده از خوراک پرانرژی در جیره غذایی دام ها
 • عايق بندي كندوهاي زنبور عسل و انجام تغذیه کمکی در کندوهای زنبور عسل
 • تنظیم جیره غذایی آبزیان و شکستن یخ سطح آب استخرها جهت هوادهی ماهیان سردآبی

 

هشدار هواشناسی کشاورزی به کشاورزان برای استان های کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری و مرکزی:

 • خودداری از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی با توجه به بارش و کاهش محسوس دما و عدم اثر بخشی سم
 • کنترل دما و رطوبت و تهویه در گلخانه‌ها، مرغداري ها و دامداري ها با توجه به کاهش محسوس دما
 • هرس درختان جنب گلخانه ها به دلیل جلوگیری از خطر شکستگی تنه و شاخه های آنها به علت سنگینی برف
 • محافظت از گلخانه ها، نهال ها و درختان جوان در ایلام در روز سه شنبه و در لرستان و چهارمحال و بختیاری در روز دوشنبه با توجه به وزش باد شدید
 • اجتناب از حذف علفهای هرز کف باغ تا رفع خطر سرمازدگی
 • جلوگیری از یخ زدگی مخازن داخل گلخانه (مخازن آب، سوخت، تغذیه)
 • قیم زدن به نهال های جوان کشت شده و محکم کردن آن ها جهت نگهداری آن ها
 • مبارزه با انواع بیماری های قارچی در گلخانه ها با مشاوره کارشناسان جهاد کشاورزی
 • خودداری از پخش کود سرک اوره در مزارع گندم، جو و کلزا با توجه به کاهش محسوس دمای هوا
 • پایش مزارع کلزا در برابر آفات مکنده بخصوص شته مومی
 • درصورت در دسترس بودن منابع آبی انجام آبیاری غرقابی مزارع قبل از افت ناگهانی دما جهت کاهش تنش سرمایی
 • برقراری کشیک شبانه در دامداری ها و مرغداری ها با توجه به کاهش شدید دما
 • محافظت و ایجاد پوشش بر روی نهال های جوان و درختان آسیب پذیر با توجه به کاهش شدید دما و وزش باد (پلاستیک سیاه، گونی و نایلون)
 • تنظیم دمای انبارهای نگهداری محصولات نظیر سیب ‏زمینی و پیاز جهت جلوگیری از یخ‏ زدگی محصول
 • خودداری از انجام عملیات هرس درختان، شخم و پاکنی باغات
 • مراقبت لازم از بره های تازه متولد شده با توجه به وقوع سوزباد
 • انتقال دام ها به فضاهای سرپوشیده و استفاده از خوراک پرانرژی
 • استفاده از خوراک پرانرژی در جیره غذایی دام ها
 • عايق بندي كندوهاي زنبور عسل و انجام تغذیه کمکی در کندوهای زنبور عسل
 • تنظیم جیره غذایی آبزیان و شکستن یخ سطح آب استخرها جهت هوادهی ماهیان سردآبی

 

هشدار هواشناسی کشاورزی به کشاورزان استان هاي خوزستان، هرمزگان و بوشهر:

 • خودداری از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی با توجه به بارش و کاهش محسوس دما و عدم اثر بخشی سم
 • کنترل دما و رطوبت و تهویه در گلخانه‌ها، مرغداري ها و دامداري ها با توجه به کاهش محسوس دما در خوزستان و بوشهر
 • محافظت از گلخانه ها، نهال ها و درختان جوان در خوزستان در روز سه شنبه با توجه به وزش باد شدید
 • خودداری از پخش کود سرک اوره در مزارع گندم، جو و کلزا با توجه به کاهش محسوس دمای هوا در خوزستان و بوشهر
 • استفاده از کودهای پتاسه و فسفاته جهت افزایش مقاومت به سرما در خوزستان و بوشهر
 • درصورت در دسترس بودن منابع آبی انجام آبیاری غرقابی مزارع قبل از افت ناگهانی دما جهت کاهش تنش سرمایی
 • محافظت و ایجاد پوشش بر روی نهال های جوان و درختان آسیب پذیر با توجه به کاهش شدید دما در خوزستان
 • تنظیم دمای انبارهای نگهداری محصولات جهت جلوگیری از یخ‏ زدگی محصول در خوزستان
 • تسریع در برداشت محصولات مزارع سبزیجات و صیفی جات نظیر(گوجه فرنگی، خیار، بادمجان، کاهو،کلم،گل کلم، هویج و فلفل دلمه ای )و … در خوزستان و بوشهر و انتقال به انبار
 • تسریع در برداشت مرکبات و انتقال به بازار و یا به انبار در خوزستان
 • خودداری از انجام عملیات هرس درختان، شخم و پاکنی باغات در خوزستان و بوشهر
 • مراقبت لازم از بره های تازه متولد شده با توجه به وقوع سوزباد در خوزستان و بوشهر
 • انتقال دام ها به فضاهای سرپوشیده و استفاده از خوراک پرانرژی در خوزستان و بوشهر
 • استفاده از خوراک پرانرژی در جیره غذایی دام ها در خوزستان و بوشهر
 • عايق بندي كندوهاي زنبور عسل و انجام تغذیه کمکی در کندوهای زنبور عسل در خوزستان و بوشهر
 • هوادهی حوضچه های پرورش ماهی و میگو
 • تنظیم جیره غذایی آبزیان و عدم تغذیه ماهیان گرم آبی در ساعات سرد شبانه روز

 

هشدار هواشناسی کشاورزی به کشاورزان برای استان هاي اصفهان، یزد، فارس، قم، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد:

 • خودداری از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی با توجه به کاهش محسوس دما و وزش باد شدید و عدم اثر بخشی سم
 • کنترل دما و رطوبت و تهویه در گلخانه‌ها، مرغداري ها و دامداري ها با توجه به کاهش محسوس دما
 • محافظت از گلخانه ها، نهال ها و درختان جوان در اصفهان و یزد در روز سه شنبه و در قم در روز های دوشنبه و چهارشنبه و در خراسان جنوبی از روز دوشنبه تا چهارشنبه با توجه به وزش باد شدید
 • هرس درختان جنب گلخانه ها به دلیل جلوگیری از خطر شکستگی تنه و شاخه ها
 • پوشاندن لوله های سوخت و مخازن سوخت گلخانه ها و مرغداری ها
 • خودداری از پخش کود سرک اوره در مزارع گندم، جو و کلزا با توجه به کاهش محسوس دمای هوا
 • استفاده از کودهای پتاسه و فسفاته جهت افزایش مقاومت به سرما
 • درصورت در دسترس بودن منابع آبی انجام آبیاری غرقابی مزارع قبل از افت ناگهانی دما جهت کاهش تنش سرمایی
 • برقراری کشیک شبانه در دامداری ها و مرغداری ها با توجه به کاهش شدید دما
 • محافظت و ایجاد پوشش بر روی نهال های جوان و درختان آسیب پذیر با توجه به کاهش شدید دما (پلاستیک سیاه، گونی و نایلون)
 • تنظیم دمای انبارهای نگهداری محصولات نظیر سیب ‏زمینی و پیاز جهت جلوگیری از یخ‏ زدگی محصول
 • خودداری از انجام عملیات هرس درختان، شخم و پاکنی باغات
 • مراقبت لازم از بره های تازه متولد شده با توجه به وقوع سوزباد
 • انتقال دام ها به فضاهای سرپوشیده و استفاده از خوراک پرانرژی
 • استفاده از خوراک پرانرژی در جیره غذایی دام ها
 • عايق بندي كندوهاي زنبور عسل و انجام تغذیه کمکی در کندوهای زنبور عسل
 • تنظیم جیره غذایی آبزیان و شکستن یخ سطح آب استخرها جهت هوادهی ماهیان سردآبی
 • پوشش درختان (نهال ها) تازه کشت شده جهت کاهش خسارت سرمازدگی
 • پوشاندن پاجوش های خرما
 • تداوم جاری بودن آب ورودی استخرهای پرورش ماهی به منظور جلوگیری از یخ زدن سطح آب
 • تنظیم جیره غذایی آبزیان و عدم تغذیه ماهیان گرم آبی در ساعات سرد شبانه روز
 • عدم تغذیه کپور ماهیان با توجه به کاهش محسوس دمای هوا و آب
 • روشن نمودن دستگاه هواده در طول شب در استخر های نیمه متراکم

 

هشدار هواشناسی کشاورزی به کشاورزان استان هاي البرز، تهران، قزوین و سمنان:

 • خودداری از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی با توجه به بارش، کاهش محسوس دما و نتیجتاً عدم اثر بخشی سم
 • کنترل دما و رطوبت و تهویه در گلخانه‌ها، مرغداري ها و دامداري ها با توجه به کاهش محسوس دما
 • اطمینان از استحکام سازه ها، سالم بودن پوشش پلاستیکی، و بسته بودن درب و پنجره های  گلخانه در قزوین با توجه به وزش باد شدید در روز های دو شنبه و سه شنبه
 • هرس درختان جنب گلخانه ها به دلیل جلوگیری از خطر شکستگی تنه و شاخه ها
 • محافظت از نهال ها و درختان جوان در قزوین با توجه به وزش باد شدید در روز های دو شنبه و سه شنبه
 • خودداری از پخش کود سرک اوره در مزارع گندم، جو و کلزا با توجه به کاهش محسوس دمای هوا
 • سفید کردن تنه درختان جهت کاهش آفتاب سوختگی
 • استفاده از کودهای پتاسه و فسفاته جهت افزایش مقاومت به سرما
 • درصورت در دسترس بودن منابع آبی انجام آبیاری غرقابی مزارع قبل از افت ناگهانی دما جهت کاهش تنش سرمایی
 • برقراری کشیک شبانه در دامداری ها و مرغداری ها با توجه به کاهش شدید دما
 • محافظت و ایجاد پوشش بر روی نهال های جوان و درختان آسیب پذیر با توجه به کاهش شدید دما (پلاستیک سیاه، گونی و نایلون)
 • تنظیم دمای انبارهای نگهداری محصولات نظیر سیب ‏زمینی و پیاز جهت جلوگیری از یخ‏ زدگی محصول
 • خودداری از انجام عملیات هرس درختان، شخم و پاکنی باغات
 • مراقبت لازم از بره های تازه متولد شده با توجه به وقوع سوزباد
 • انتقال دام ها به فضاهای سرپوشیده و استفاده از خوراک پرانرژی
 • استفاده از خوراک پرانرژی در جیره غذایی دام ها
 • عايق بندي كندوهاي زنبور عسل و انجام تغذیه کمکی در کندوهای زنبور عسل
 • تنظیم جیره غذایی آبزیان و شکستن یخ سطح آب استخرها جهت هوادهی ماهیان سردآبی
 • عدم تغذیه کپور ماهیان با توجه به کاهش محسوس دمای هوا و آب
 • تداوم جاری بودن آب ورودی استخرهای پرورش ماهی به منظور جلوگیری از یخ زدن سطح آب
 • روشن نمودن دستگاه هواده در طول شب در استخر های نیمه متراکم
 • استفاده از هوا ده هایی که از کف عمل می کنند به منظور جلوگیری از یخ زدن سطح آب و کم کردن غذا دهی در طول روز

 

هشدار هواشناسی کشاورزی به کشاورزان در استان هاي خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و کرمان:

 • خودداری از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی با توجه به کاهش محسوس دما و وزش باد و عدم اثر بخشی سم
 • کنترل دما و رطوبت و تهویه در گلخانه‌ها، مرغداري ها و دامداري ها با توجه به کاهش محسوس دما
 • هرس درختان جنب گلخانه ها به دلیل جلوگیری از خطر شکستگی تنه و شاخه ها
 • اطمینان از استحکام سازه ها، سالم بودن پوشش پلاستیکی، و بسته بودن درب و پنجره های  گلخانه در کرمان و سیستان و بلوچستان از روز دوشنبه تا چهارشنبه با توجه به وزش باد شدید
 • محافظت از نهال ها و درختان جوان در کرمان و سیستان و بلوچستان از روز دوشنبه تا چهارشنبه با توجه به وزش باد شدید
 • خودداری از پخش کود سرک اوره در مزارع گندم، جو و کلزا با توجه به کاهش محسوس دمای هوا
 • آماده سازی زمین­ها  برای کشت صیفی جات بهاره در سیستان و بلوچستان
 • استفاده از کودهای پتاسه و فسفاته جهت افزایش مقاومت به سرما
 • درصورت در دسترس بودن منابع آبی انجام آبیاری غرقابی مزارع قبل از افت ناگهانی دما جهت کاهش تنش سرمایی
 • برقراری کشیک شبانه در دامداری ها و مرغداری ها با توجه به کاهش شدید دما
 • محافظت و ایجاد پوشش بر روی نهال های جوان و درختان آسیب پذیر با توجه به کاهش شدید دما و وزش باد (پلاستیک سیاه، گونی و نایلون)
 • تنظیم دمای انبارهای نگهداری محصولات جهت جلوگیری از یخ‏ زدگی محصول
 • خودداری از انجام عملیات هرس درختان، شخم و پاکنی باغات
 • مراقبت لازم از بره های تازه متولد شده با توجه به وقوع سوزباد
 • انتقال دام ها به فضاهای سرپوشیده و استفاده از خوراک پرانرژی
 • استفاده از خوراک پرانرژی در جیره غذایی دام ها
 • عايق بندي كندوهاي زنبور عسل و انجام تغذیه کمکی در کندوهای زنبور عسل
 • تنظیم جیره غذایی آبزیان و شکستن یخ سطح آب استخرها جهت هوادهی ماهیان سردآبی
 • عدم تغذیه کپور ماهیان با توجه به کاهش محسوس دمای هوا و آب
 • تداوم جاری بودن آب ورودی استخرهای پرورش ماهی به منظور جلوگیری از یخ زدن سطح آب
 • روشن نمودن دستگاه هواده در طول شب در استخر های نیمه متراکم
 • استفاده از هوا ده هایی که از کف عمل می کنند به منظور جلوگیری از یخ زدن سطح آب و کم کردن غذا دهی در طول روز

بیشتر بخوانید:

هشدار هواشناسی کشاورزی استان قزوین به کشاورزان
هشدارهای هواشناسی کشاورزی به کشاورزان تا ۴ بهمن/لزوم مراقبت از گوساله‌های تازه‌ متولد شده
هشدارهای هواشناسی به کشاورزان تا ۴ بهمن/لزوم مراقبت از گوساله‌های تازه‌ متولد شده

۰%

امتیاز کاربر: اولین نفر باشید !
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا