اخبار و رویدادها

جزئیات مزد کارگران در بخش کشاورزی/ نشاکار بیشترین دستمزد را می‌گیرد

بررسی نتایج مشاغل بخش کشاورزی نشان می‌دهد که بیشترین متوسط مزد روزانه در میان مردان را کارگر نشاکار با ۱۰۱ هزار و ۹۷۶ تومان و کمترین متوسط مزد روزانه را کارگر "بیل زن باغ" با ۸۰هزار و ۴۴۰ تومان دریافت کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی ها و نتایج وضعیت مزد مشاغل منتخب بخش کشاورزی در مناطق روستایی در پاییز۹۸ نشان می دهد که بیشترین متوسط مزد روزانه در میان مردان را کارگر نشاکار با ۱۰۱ هزار و ۹۷۶ تومان و کمترین متوسط مزد روزانه را کارگر “بیل زن باغ” با ۸۰هزار و ۴۴۰ تومان دریافت کرده است.

 بررسی نتایج این  طرح در پاییز ۹۸ در خصوص مزد کارگران مشاغل منتخب کشاورزی ۷شغل نشان می دهد،بیشترین متوسط مزد روزانه در میان مردان با رقم ۱۰۱۹۷۶۸ ریال به کارگر”نشاکار” و کمترین متوسط مزد روزانه به کارگر”بیل زن باغ” با رقم ۸۰۴۴۰۰ریال، اختصاص داشته است. این در حالی است که در پاییز۹۷بیشترین مزد روزانه در میان مردان با رقم ۶۵۲۳۲۶ ریال به کارگر”دروگر غلات” و کمترین مزد روزانه به کارگر میوه چین با رقم ۵۹۶۱۶۹ ریال اختصاص دارد.

 همچنین طی پاییز ۹۸ در بین زنان، بیشترین وکمترین مزد روزانه به ترتیب به کارگر “میوه چین”با رقم ۶۵۲۳۲۲ ریال و کارگر” وجین ک ار و تنک کار” با رقم ۵۷۰۳۶۴ ریال اختصاص دارد. از سوی دیگر در پاییز۹۷ بیشترین و کمترین مزد روزانه به ترتیب به کارگر”میوه چین”با رقم ۴۷۶۱۷۱ریال و کارگر”وجین کار و تنک کار” با رقم ۳۸۹۴۶۰ریال اختصاص دارد.

باتوجه به درصد تغییرات متوسط مزد روزانه مردان کارگر در پاییز ۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل، مشاهده می گردد که متوسط مزد روزانه کارگر مرد “بیل زن زمین زارعی” بیشترین افزایش و متوسط مزد روزانه کارگر مزد”بیل زن باغ” کمترین افزایش را داشته است.

این در حالی است که بیشترین افزایش در متوسط مزد روزانه کارگر زن در پاییز ۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل، مربوط به کارگران زن ” وجین کار و تنک کار” بوده است.

 قابل ذکر در پاییز ۹۸، متوسط مزد روزانه مردان در تمام مشاغل منتخب کشاورزی افزایش داشته است. از سوی دیگر این افزایش مزد برای زنان، در تمام مشاغل منتخب کشاورزی مشاهده می شود.

 با توجه به متوسط مزد مشاغل منتخب کشاورزی در استان های کشور در پاییز ۹۸ بالاترین متوسط مزد برای مردان مربوط به کارگر “میوه چین” در استان قم با تقریباً‌۱۳۵۶۲۱۰ ریال و پایین ترین متوسط مزد مربوط به کارگر” وجین کار وتنک کار” در استان خوزستان با تقریباً‌۵۳۹۱۸۹ ریال بوده است. از طرف دیگر در پاییز ۹۷ بالاترین متوسط مزد برای مردان مربوط به کارگر “نهرکشو و مرزبند” در استان اردبیل با تقریباً ۹۹۳۶۹۱ریال و پایین ترین مزد مربوط به کارگر “بیل زدن باغ” در دواستان گلستان و خراسان رضوی با تقریباً ۳۵۰۰۰۰ریال بوده است.

 از سوی دیگر در پاییز ۹۸، بالاترین وپایین ترین متوسط مزد برای زنان و در بین استان های کشور، به ترتیب مربوط به  کارگر” میوه چین” در استان همدان با تقریباً‌۹۶۵۴۱۴ ریال و کارگر ” وجین کار و تنک کار” در استان گلستان با تقریباً‌۳۵۵۷۹۳ریال می باشد. این در حالی است که در پاییز ۹۷، بالاترین و پایین ترین متوسط مزد برای زنان در بین استان های کشور، به ترتیب به کارگر “میوه چین” در استان همدان با تقریباً ۶۱۳۲۶۱ ریال و کارگر ” وجین کار و تنک کار” در استان گلستان با تقریباً‌۲۸۶۸۸۳ ریال می باشد.

 بررسی شکاف جنسیتی مزد در پاییز ۹۸ نشان می دهد، بیشترین شکاف به کارگر ” نشاکار” با ۳۹.۶درصد تعلق دارد. به عبارت بهتر ۳۹.۶ درصد متوسط مزد مردان بیش از زنان می باشد. از سوی دیگر کمترین شکاف جنسیتی مزد در پاییز ۹۸به کارگر”میوه چین” با ۲۲.۴ درصد،اختصاص دارد. که این مهم نشان دهنده بیشتربودن متوسط مزد زنان نسبت به مردان است. قابل ذکر است بیشترین وکمترین شکاف جنسیتی مزد در پاییز۹۷ به ترتیب کارگر” وجین کار و تنک کارگ ۳۱.۶ درصد و کارگر” میوه چین” ۲۰.۱ درصد تعلق دارد.

 بررسی ها نشان می دهد که شکاف جنسیتی مزد در پاییز ۹۸، در بین مشاغل منتخب بخش کشاورزی در مناطق روستایی، با افزایش ۲.۳ درصدی نسبت به پاییز ۹۷،به کارگر “میوه چین” تعلق داشته است.

جزئیات مزد کارگران در بخش کشاورزی/ نشاکار بیشترین دستمزد را می‌گیرد

جزئیات مزد کارگران در بخش کشاورزی/ نشاکار بیشترین دستمزد را می‌گیرد

جزئیات مزد کارگران در بخش کشاورزی/ نشاکار بیشترین دستمزد را می‌گیرد جزئیات مزد کارگران در بخش کشاورزی/ نشاکار بیشترین دستمزد را می‌گیرد

۰%

User Rating: Be the first one !
منبع
خبرگزاری تسنیم
برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن