برای قیمت تماس بگیرید

بسته بندی سیلاژ ذرت فعالیت اصلی شرکت تاکید بر تکمیل زنجیره مکانیزاسیون ذرت علوفه ای شامل کشت , داشت , برداشت , بسته بندی...

  • ۰۹۲۰۳۰۴۰۳۹۷

  • تهران، جاده شهريار – کرج، هفت جوي، خيابان درختي، 15 متري اول، پلاک 8
۱۳۴۸-۱۰-۱۱