برای قیمت تماس بگیرید

شرکت شیمی گل فیض خراسان تولید کننده کودهای گیاهان نباتی و زینتی در سال ۱۳۹۱ توسط مهندسین و متخصصین رشته کشاورزی گیاهپزشک...

  • 05156722696

  • مشهد - بلوار هاشمیه 18 - بین صارمی 19 و 21 - پلاک 107 - ساختمان شیمی گل
۱۳۴۸-۱۰-۱۱