برای قیمت تماس بگیرید

قیمت جوجه یکروزه بومی مرغ و خروس با هم ۷.۰۰۰ تومان ……………………. قیمت جوجه یک‌ماهه بومی از نژاد پر تولید ۲۲.۰۰۰ تومان ………………...

  • 09113142395

  • رویان
۱۳۴۸-۱۰-۱۱