برای قیمت تماس بگیرید

با مجوزرسمی ازموسسه تحقیقات ثبت وگواهی بذر و نهال وزارت جهاد کشاورزی تولیدکننده انواع نهال های اصلاح شده پیوندی (نهال می...

  • ۰۹۱۱۳۸۵۱۰۵۱

  • گیلان تالش کیلومتر۴ تالش- خیابان ناوان شرکت پیام سبز تالش( نهالستان مهندس دانش ادیبی)
۱۳۴۸-۱۰-۱۱