برای قیمت تماس بگیرید

شرکت گل انارصاحبی دارای مجوزرسمی از مرکز تحقیقات اصلاح بذر و نهال کشور در زمینه تولید نهال انار در شمال کشور شهرستان سار...

  • 09112511739

  • ساری، بلوار امام رضا ، پل تجن، جاده گلما، روستای صاحبی ، شرکت انار صاحبی
۱۳۴۸-۱۰-۱۱