برای قیمت تماس بگیرید

این فروشگاه در زمینه خدمات تراکتور و ماشینهای کشاورزی تعمیرگاه تراکتور، فروش ادوات کشاورزی فعالیت دارد....

  • 09132922340

  • کرمان شهر،ارزوئیه،بلوار خلیج فارس، رو به روی پمپ بنزین
۱۳۴۸-۱۰-۱۱