برای قیمت تماس بگیرید

کاربرد لوله های زهکشی (مهمترین موارد) • در اراضی کشاورزی به منظور خارج ساختن آب اضافه حاصل از آبیاری یا بارندگی • در ارا...

  • 02188202060

  • تهران، خیابان آفریقا، بلوار مینا، پلاک 18
۱۳۴۸-۱۰-۱۱