برای قیمت تماس بگیرید

جامع ترین تولید کننده نشا و قلمه گیاهان دارویی از جمله اویشن باغی و دنایی،سرخارگل،زوفا،به لیمو،رزماری،بادرنجبویه،گل راعی...

  • ۰۹۳۷۳۷۳۷۲۰۸

  • استان فارس،شهرهای سپیدان و کازرون
۱۳۴۸-۱۰-۱۱