برای قیمت تماس بگیرید

سال های ۱۳۲۰ الی ۱۳۳۰ معدود ماهی فروشان پایتخت به تعداد انگشتان یک دست هم نمیرسیدند که نسل اول خانواده در پی روزی حلال چ...

  • ۰۹۱۲۱۱۶۸۵۱۷

  • دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه نواب برج سهیل واحد ۱۰۲
۱۳۴۸-۱۰-۱۱