برای قیمت تماس بگیرید

تره یار فروشگاه اینترنتی میوه، صفی و سبزیجات است که همراه با کسب و کار ما در فضای حقیقی توسعه یافته است. بنایان گذاران ت...

  • 09196066841

  • تهران، بزرگراه شهید تندگویان، بازار مرکزی میوه و تربار، فاز یک سالن سیزده A حجره 7/1 ادهم
۱۳۴۸-۱۰-۱۱