در سال ۱۳۴۹ تاسیس و در سال ۱۳۵۲ فعالیت خویش را در زمینه کشاورزی و دامپروری آغاز نموده است و اولین شرکت در زمینه فعالیت ک...

  • 02833225544

  • قزوین - آبیک - کیلومتر 18 جاده قدیم
۱۳۴۸-۱۰-۱۱