برای قیمت تماس بگیرید

برنجکوبی حاج موسوی و پسران با توجه به اینکه بخش اعظمی از میزان تولید برنج مرغوب ایرانی در منطقه رشت و انزلی کشت می شود، ...

  • ۰۹۱۱۵۰۶۰۶۰۳

  • گیلان – خمام – خیابان جاده خشکبیجار – جنب برنجکوبی موسوی – شرکت نوین گسیل بهشت گیلان
۱۳۴۸-۱۰-۱۱