برای قیمت تماس بگیرید

در راستای حذف واسطه ها مرکز حبوبات ایران با کنترل بازار پخش وتولید محصولات باکیفیت و باقیمت های مناسب گامی مفید در این ر...

  • ۰۹۱۹۹۰۷۹۱۷۶

  • تهران جمهوری ساختمان آلومینیوم طبقه ۱۲
۱۳۴۸-۱۰-۱۱