برای قیمت تماس بگیرید

درباره مانیکا – این مرکز ابتدا در سال ۱۳۸۸ با تشکیل شرکت مانی آبیار کاسپین فعالیت خود را با هدف انجام پروژه های آبیاری ت...

  • 02891002040

  • قزوین –روبروی سه راه چوبیندر – مرکز خدمات کشاورزی مانی آبیار کاسپین
۱۳۴۸-۱۰-۱۱