گروه مشاوران برندینگ فراسو
دانستنی‌هاسموم و آفات

مدیریت علف های هرز مزارع سیب زمینی

سیب زمینی یکی از محصولات مهم کشور است که در سطح بیش از دویست و پنجاه هزار هکتار کشت می گردد. علف های هرز یکی از عوامل کاهش محصول سیب زمینی محسوب می شود. میزان خسارت کمی علف های هرز در سیب زمینی بسته به نوع علف هرز و سایر عوامل دارد و از ۱۶ تا ۷۶ درصد متغیر است. در ادامه مقاله با ما همراه باشید…

سیب زمینی یکی از محصولات مهم کشور است که در سطح بیش از دویست و پنجاه هزار هکتار کشت می گردد. علف های هرز یکی از عوامل کاهش محصول سیب زمینی محسوب می شود. میزان خسارت کمی علف های هرز در سیب زمینی بسته به نوع علف هرز و سایر عوامل دارد و از ۱۶ تا ۷۶ درصد متغیر است.

دوره بحرانی خسارت علف های هرز ۴ تا ۶ هفته پس از کاشت گزارش شده است. علف های هرز مزارع سیب زمینی تقریبا همان علف های هرزی هستند که در مزارع گوجه فرنگی و سایر سبزیجات دیده می شود. خسارت زاترین علف های هرز در سیب زمینی در ایران از جمله تاج خروس ها، تاج ریزی، خرفه، سلمک، هفت بند، سوروف، ارزن وحشی و پیچک صحرایی می باشد.

علف های هرز علاوه بر کاهش محصول موجب افزایش آفات مکنده بخصوص شته های ناقل بیماری های ویروسی می شود.

همچنین در زمان برداشت موجب باقی ماندن غده های بیشتری در مزرعه می گردند و برداشت را کند و هزینه ها را افزایش می دهند.

روشهای کنترل علف هرز سیب زمینی

 • رعایت بهداشت زراعی

اقدامات پیشگیری همانند سایر محصولات است و بایستی از ورود علف های هرز جدید و یا تکثیر علف های هرز موجود حتی المقدور جلوگیری کرد. آنچه که در استفاده از علف کش‌ها در مزارع مختلف حائز اهمیت ‏است رعایت زمان مناسب مبارزه و مقدار دقیق سم توصیه شده است. رعایت نکردن آنها ممکن است نتیجه ‏مطلوب به همراه نداشته باشد.‎

 • کنترل مکانیکی علف هرز سیب زمینی

مبارزه مکانیکی یعنی از بین بردن علفهای هرز به روش مکانیکی و دستی مانند وجین کردن و یا از بین بردن ‏گیاهان با استفاده از کج بیل و یا با کشیدن فاروئر در داخل شیارها و جویچه‌ها در مزارع مکانیزه و ردیفی که با ‏این عمل ضمن از بین رفتن علفهای هرز، خاک مزارع نیز نرم شده امکان رشد بهتر بوته ‌های سیب زمینی را ‏فراهم می‌سازد.

برای آماده سازی زمین می توان در تابستان یا پاییز قبل، زمین را شخم زد تا علف های هرز دایمی سرکوب شوند. قبل از کاشت نیز می توان با دیسک یا شخم متوالی جمعیت علف های هرز یکساله را کاهش داد اما از آنجا که زمین سیب زمینی کاری باید نرم و متخلخل باشد لازم است از فشرده شدن خاک پرهیز گردد.

غالبا کنترل علف های هرز در فاصله کاشت تا خاک دادن پای بوته ها ( با خاکدهی پای بوته ها) صورت می گیرد. اما اگر آلودگی خاک زیاد باشد کنترل علف های هرز پس از خاک دادن نیز ضرورت می یابد. باید دانست که وجود علف های هرز در مزرعه سیب زمینی در اواخر فصل می تواند موجب کاهش محصول و مشکل در برداشت گردد.

روش سوم مبارزه، استفاده از علف کش‌ها است که در مزارع بزرگ و جاهایی که کمبود نیروی کارگری وجود ‏دارد، آسان‌ترین راه است. آنچه که در استفاده از علف کش‌ها در مزارع مختلف حائز اهمیت ‏است رعایت زمان مناسب مبارزه و مقدار دقیق سم توصیه شده است. رعایت نکردن آنها ممکن است نتیجه ‏مطلوب را به همراه نداشته باشد.

علف کش های مورد استفاده در سیب زمینی عبارتند از: متری بوزین (سنکور)- پاراکوات-EPTC – ترفلان- نابواس- اپتام- پندی متالین (استامپ) – –- لینورون- سیمیازین و…

علف کش های سیب زمینی

 • پاراکوات

پاراکوات را باید بلافاصله پیش از رویش بوته های سیب زمینی مصرف کرد. بسیاری از علف های هرز پیش از رویش سیب زمینی می رویند، لذا می توان با پاشیدن علف کش های تماسی این گروه از علف های هرز را از بین برد.

بهترین زمان مصرف پاراکوات وقتی است که حدود ۲۰% سیب زمینی ها خاک را شکافته و در حال رویش باشند. برای مصرف پاراکوات بهتر است محلول ۰.۵ تا یک درصد تهیه و روی علف هرز سیب زمینی پاشیده شود. پاراکوات سمیت زیادی دارد و برای جلوگیری از مسمومیت لازم است احتیاطات لازم رعایت گردد.

 • EPTC

علفکشی است از گروه تیوکاربامات ها که فرار است و باید بلافاصله پس از پاشش با خاک مخلوط شود. بیشتر روی گراسها مثل سوروف و سورگوم بذری موثر است و اویارسلام زرد را هم کنترل می کند. مقدار مصرف آن ۵ -۴ لیتر در هکتار است.

این علف کش را می توان همراه با آب ابیاری در سیستم های آبیاری تحت فشار یا فارو نیز به کار برد. از آنجا که برخی ارقام سیب زمینی بخصوص واریته های پوست قرمز نسبت به این علف کش حساسند، توصیه می شود قبلا در سطح کوچک آزمایش شود.

 • استوکلر

قبل از کاشت به صورت مخلوط با خاک و یا پس از کاشت و قبل از رویش علف های هرز روی خاک پاشیده می شود و اگر امکان اختلاط بسیار سطحی آن موجود باشد اثر آن بهتر خواهد بود. این علف کش بیشتر گرامینه ها و بخصوص سوروف را کنترل می کند، بر روی تاج خروس ها سلمک و خرفه هم اثر خوبی دارد. مقدار مصرف آن ۵-۴ لیتر در هکتار است که بایست پیش از رویش علف های هرز مصرف شود.

 • متریبوزین

علف کشی از گروه تریازینون ها که با جلوگیری از فتوسنتز در گیاهان حساس آن ها را از بین می برد. متریبوزین علف های هرز نورسته پهن برگ را کنترل می کند، مقدار مصرف آن در ایران ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم در هکتار توصیه می شود. این علف کش با مقدار توصیه شده ممکن است تا پس از برداشت در خاک باقی بماند و برای محصول بعدی گیاهسوزی ایجاد نماید بخصوص که بسیاری از کشاورزان بفاصله بسیار کمی بعد از برداشت سیب زمینی اقدام به کشت گندم می کنند و این علف کش روی گندم اثر سوء دارد.

از طرفی در زمین های شنی یا وقتی بارندگی زیاد یا آبیاری غرقابی باشد احتمال آسیب به بوته های سیب زمینی وجود دارد. برای احتراز از اثرات سوء آن، می توان این علف کش را در دو یا سه نوبت و با فاصله ۱۰-۷ روز و هربار ۱۵۰ تا ۲۰۰ گرم در هکتار پاشید. در این صورت اولین علفکش پاشی باید زمانی صورت گیرد که هنوز علف های هرز در مرحله کوتیلدونی باشد.

 • تری فلورالین

تریفلورالین را نمی توان و نباید قبل از کشت مصرف نمود بلکه باید بلافاصله قبل از خاکدهی علف کش را پاشید و بعد خاکدهی را انجام داد تا بدینوسیله علف کش با خاک مخلوط شود. مقدار مصرف ۲ لیتر از از فرم ۴۸% است. تریفلورالین بسیاری از گرامینه ها و برخی از پهن برگ ها و از جمله تاج خروس را کنترل می کند.

 • گراس کشها

برای کنترل گراس ها در سیب زمینی می توان از یکی از علف کش های گراس کش استفاده نمود. این علف کش ها تنها علف های هرز تیره غلات مانند سوروف و ارزن وحشی را کنترل می کند. زمان سم پاشی این علف کش ها ۳ تا ۴ برگی علف های هرز گندمی است. تاثیر این علف کش ها تحت تاثیر عوامل جوی قرار می گیرد. برای تاثیر بهتر می توان از روغن های تابستانه به نسبت ۱% کل آب مصرفی استفاده نمود. از جمله این علف کش ها :

 • هالوکسی فوپ – آر- متیل

هالوکسی فوپ آرمتیل علف کشی است که پس از رویش علفهای هرز یکساله و چند ساله در زراعتهای پهن برگی مانند چغندرقند، کلزا، پیاز، سویا و سیب زمینی به کار می رود.

هالوکسی فوپ آرمتیل موجب مختل شدن آنزیم سازنده اسیدهای چرب شده و به دلیل فعالیت باقیمانده آن در خاک، علفهای هرزی که دیرتر جوانه می زنند را نیز کنترل می نماید. این علف کش انتخابی و سیستمیک بوده و سریعا از طریق کوتیکول گیاه جذب می گردد و بلافاصله از برگها به نوک ریشه و ریزومها انتقال می یابد.محل اصلی فعالیت این علف کش بافتهای مریستمی می باشد و تاثیر آن هنگامی که علفهای هرز جوان و در حال رشد هستند به مراتب بیشتر است.

 • ستوکسیدیم (نابواس)

با مقدار ۲ تا ۳ لیتر در هکتار است. در صورتیکه علف های هرز دائمی مانند قیاق در مزرعه باشد دز مصرفی را باید ۵۰ تا ۱۰۰% افزایش داد.

 • ریمسولفورون

علف کشی از گروه سولفونیل اوره که بیشتر روی گرامینه موثر است و برخی از پهن برگ ها را هم تحت تاثیر قرار می دهد. مقدار مصرف آن ۶۰ تا ۱۰۰ گرم در هکتار از فرمولاسیون ۲۵% است که در زمان ۶-۲ برگی علف های هرز پاشیده می شود. آمیختن آن با سورفکتانت های مجاز، اثر آن را افزایش می دهد. ممکن است برخی از ارقام سیب زمینی نسبت به آن حساسیت داشته باشند.

کنترل شیمیایی را می توان با دوز توصیه شده در زمان های زیر انجام داد :

 • پیش از کاشت

علف کش EPTC به مقدار ۵ تا ۶ لیتر در هکتار. بلافاصله پس از پاشش با خاک مخلوط شود.

 • پیش از رویش محصول

پاراکوات ۲ تا ۳ لیتر در هکتار از فرمولاسیون ۲۰%. قبل از سبز شدن سیب زمینی با انجام آبیاری اول و دوم مزرعه سیب زمینی، و قبل از خروج جوانه های سیب زمینی از خاک، معمولا علفهای هرز با توجه به رشد سریعتر از حدود ۱۰روز پس از آبیاری اول در سطح مزرعه مشاهده می شوند.

با در نظر گرفتن اینکه زمان خروج جوانه های سیب زمینی از خاک حدود ۱۶ روز پس از آبیاری اول می باشد و در این مرحله علف های هرز عمدتا در مرحله ۴-۲ برگی هستند موقعیت بسیار مناسبی جهت مبارزه شیمیایی با علفهای هرز مزرعه فراهم می شود. در این مرحله می توان با مصرف علف کش پاراکوات (گراماکسون) به میزان ۳ لیتر در هکتار تا ۹۵ درصد از علفهای هرز مزرعه را کنترل کرد.

گلوفوزینیت آمونیوم (باستا) به مقدار ۵ لیتر در هکتار از فرمولاسیون ۲۰%

EPTC در آب آبیاری به مقدار ۵ لیتر در هکتار از فرمولاسیون ۸۲%

متریبوزین به مفدار ۵/۰ تا یک کیلوگرم از فرمولاسیون ۷۰% در هکتار

 • پس از رویش علف هرز سیب زمینی

متریبوزین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم در هکتار از فرمولاسیون ۷۰%، در مرحله ۲ تا ۴ برگی علف هرز. در این روش بعد از رسیدن ارتفاع بوته سیب زمینی به حداکثر ۱۵ سانتیمتر با مصرف حدود ۷۰۰-۶۰۰ گرم علف کش انتخابی سنکور (متری بوزین) مبارزه با علف هرز سیب زمینی انجام می شود.

ریمسولفورون به مقدار ۲۰ تا ۴۰ گرم از فرمولاسیون ۲۵% در هکتار در مرحله ۴ تا ۶ برگی علف هرز

تری فلورالین همراه با خاک دادن پای بوته های به مقدار ۱٫۵ لیتر در هکتار

گراس کشها مانند هالوکسی فوپ یا ستوکسیدیم برای کنترل علف های هرز گرامینه

منبع:

م، ر. موسوی. ۱۳۹۰٫ کنترل علف های هرز اصول و روش ها. انتشارات مرز دانش.

 

بیشتر بخوانید:

از کاشت تا برداشت سیب زمینی

۰%

امتیاز کاربر: اولین نفر باشید !
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا