برای قیمت تماس بگیرید

تجارت سبز آبان توزیع کننده نهاده های کشاورزی با بکارگیری تجارب ۱۰ سال در صنعت کشاورزی فعالیت رسمی خود را در فروردین ۹۶ ت...

  • 09121448047

  • فروشگاه کود، سم، بذر: البرز، کرج، محمدشهر، ولدآباد، خیابان ۲۲بهمن، جنب بهمن۱۰، خدمات کشاورزی و گیاه پزشکی آبان کد پستی: ۳۱۸۴۸۷۵۷۷۱
۱۳۴۸-۱۰-۱۱