برای قیمت تماس بگیرید

فرایند گسترش جوامع شهری و مشکلات عبور و مرور وآلودگی هوا و با در نظر گرفتن برخی مشکلات خرید از برخی فروشگاههای غیر معتبر...

  • 09369178814

  • تبریز
۱۳۴۸-۱۰-۱۱

برای قیمت تماس بگیرید

تولیدی ادوات کشاورزی و تجهیزات دامداری کوثری با برند (TAK) بیش از چهاردهه است که در آذربایجان شرقی، شهرستان اسکو بخش ایل...

  • 09141170580

  • آذربایجان شرقی٬ جاده تبریز به آذر شهر٬ ورودی شهر ایلخچی٬ سمت راست
۱۳۴۸-۱۰-۱۱