برای قیمت تماس بگیرید

شرکت تخم نطفه دار ۸ سال پیش با استفاده از حداقل امکانات و شرایط کار خود را شروع کرده و با تلاش مهندسین حرفه ای در تولید ...

  • 09108436969

  • تهران
۱۳۴۸-۱۰-۱۱

برای قیمت تماس بگیرید

پرورش و فروش تخم نطفه دار قرقاول با بهترین کیفیت توجه: شروع ویژه فروش تخم نطفه دار قرقاول در انواع نژاد های خاص جهت ثبت ...

  • 09914325076

  • آذربایجان غربی
۱۳۴۸-۱۰-۱۱